Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruház üzemeltetője a Bolyhos és Fia Kft. (2768 Újszilvás, Bicskei út 34.) tövábbiakban, mint Eladó, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A www.bolyhos.hu webáruház használata közben a látogatókról, regisztrált felhasználókról gyűjtött adatokat az üzemeltető semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. Az üzemeltető adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:
-    1992.évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
-    1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről
-    2001. évi XL törvény a hírközlésről VIII. fejezet
-    20011 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-    A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; adatbiztonságról, valamint az azonosító kijelzés és hivásátirányítás szabályairól
-    Az Online Privacy Alliance ajánlásai
A Bolyhos és Fia Kft., a webáruház használata során megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a futárszolgálat részére a megrendelt termék kiszállításához. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
A cookie-ban az életkorra vonatkozó adaton kívül más személyes adat nem kerül tárolásra.
A tudomásunkra jutott adatokat az 1992. évi LXIII. \\\"Személyes adatok védelméről\\\" szóló és az 1995. évi CXIX. \\\"Kutatás és közvetlen üzletszerzés\\\"-ről szóló törvények előírásainak megfelelően kezeljük. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, ajánlatkérés, hibaelhárítás, hírlevél és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használjuk fel.

A megrendelés során kérünk minden olyan adatot - név, cím, telefonszám- amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okokból a teljesítés elmaradásáért felelősséget vállalni nem tudunk.
Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Bolyhos és Fia Kft. (mint Eladó) kezelje – a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a posta vagy a futárszolgálat megbízottjának átadja.
A futárszolgálat és megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli.
A Bolyhos és Fia Kft. nyilvántartást végez, adatvédelmi incidensek esetén (jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisülés) esetén.
Megrendelésének leadásával Ön a Bolyhos és Fia Kft. Vásárlója lesz.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Bolyhos és Fia Kft. mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A adatok törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a bolyhos@bolyhos.hu e-mail címen.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésről szóló 17/1999 (II.5) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendeléseinek rögzítésével elfogadja a Bolyhos és Fia Kft. általános feltételeit, továbbá adatkezelési elvét.

A webáruház tárhelyének üzemeltetője: Joe Production Bt. (2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 75.)